Rezerwacja sal

Wybierz salę

ul. Ostrowskiego 30b
50-001 Wrocław

Przejdź do rezerwacji sali

ul. Polna 16/20
81-745 Sopot

Przejdź do rezerwacji sali

ul. Techników 9
40-326 Katowice

Przejdź do rezerwacji sali

ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Przejdź do rezerwacji sali

ul. gen. Tadeusz Kutrzeby 10
61-719 Poznań

Przejdź do rezerwacji sali

ul. Solec 38 lok. 105
00-394 Warszawa

Przejdź do rezerwacji sali

Projekt „Akcja Inkubacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.