Pola Borkiewicz

W celu umówienia innego terminu konsultacji, prosimy o bezpośredni kontakt z ekspertem: polaborkiewicz@akcjainkubacja.pl

Projekt „Akcja Inkubacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.