Zbliża się termin zamknięcia naboru na pomysły na innowacje społeczne

5 stycznia 2017

Uprzejmie przypominamy, iż 16 stycznia (poniedziałek) jest ostatnim dniem na przesłanie formularza na wstępny pomysł na innowację społeczną.

Korzystając z okazji pragniemy też przypomnieć, iż pomysły Państwa muszą być innowacyjne w skali całej Polski i nie mogą powielać standardowych form wsparcia zaplanowanych w PO WER oraz w RPO oraz innowacji/produktów wypracowanych w PO KL. Prosimy zatem, aby Państwo upewnili się, że pomysł Państwa spełnia ten warunek.

Zachęcamy zatem do sprawdzenia bazy Krajowej instytucji wspomagającej pod adresem:

http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=32&Itemid=196&lang=pl, gdzie znajdziecie Państwo informacje na temat projektów innowacyjnych w ramach PO KL

i zwrócenie uwagi czy zaproponowany przez Państwa pomysł/rozwiązanie wykracza poza standardowe operacje możliwe do sfinansowania z RPO lub POWER.

Projekt „Akcja Inkubacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.