Wyniki oceny merytorycznej naboru wstępnych pomysłów na Innowacje Społeczne

2 marca 2017

Szanowni Państwo,

Przede wszystkim pragniemy podziękować wszystkim Innowatorom za zaprezentowanie swojego pomysłu na innowacje społeczne i udział w naborze w ramach projektu Akcja Inkubacja.

Poniżej prezentujemy wyniki oceny merytorycznej formularzy wstępnych pomysłów na innowacje społeczne.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że z Innowatorami których wstępne pomysły zostały wybrane do etapu rozwijania zostaną zawarte umowy uczestnictwa w projekcie Akcja Inkubacja. Przydzielony zostanie im także Indywidualny Opiekun Innowacji, którego rolą będzie merytoryczne wsparcie Innowatorów podczas rozwijania pomysłu na innowacje społeczną w okresie dwóch miesięcy.

Prezentowane poniżej wyniki oceny merytorycznej zostaną przekazane Państwu także na adresy e-mailowe podane w formularzach wstępnych pomysłów a poszczególne Karty Oceny Merytorycznej będą dostępne po zalogowaniu się w Internetowym Systemie Inkubowania (ISI).

Korzystając z okazji pragniemy poinformować też, iż w Dokumentach do pobrania został opublikowany zaktualizowany, zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, Podręcznik Procedur projektu Akcja Inkubacja.

Zapraszamy do lektury wyników oceny merytorycznej naboru na wstępne pomysły na innowacje społeczne.

Realizatorzy Projektu "Akcja Inkubacja"

1. Lista wstępnych pomysłów na IS pozytywnie ocenionych merytorycznie

2. Lista wstępnych pomysłów na IS zakwalifikowanych do etapu rozwijania

3. Lista wstępnych pomysłów na IS niezakwalifikowanych do etapu rozwijania

Projekt „Akcja Inkubacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.