Wyniki oceny formalnej naboru kompletnych pomysłów na Innowacje Społeczne

5 maja 2017

Szanowni Państwo

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej wszystkich złożonych formularzy kompletnych pomysłów na innowacje społeczne.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że formularze pozytywnie ocenione pod względem formalnym zostaną przekazane do oceny merytorycznej. Wyniki ocen zostaną przekazane Państwu także na adresy e-mail podane w formularzach wstępnych pomysłów. Poszczególne Karty Oceny Formalnej będą dostępne po zalogowaniu się w Internetowym Systemie Inkubowania (ISI).

Wyniki oceny formalnej naboru wstępnych pomysłów na innowacje społeczne

Projekt „Akcja Inkubacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.