Wsparcie finansowe dla Innowatorów Społecznych w kwotach

Pula środków finansowych przeznaczona do powierzenia innowatorom społecznym na testowanie innowacji w ramach projektu Akcja Inkubacja wynosi 3 900 000 złotych. Poniższa tabela ukazuje, w jaki sposób podzielone zostaną poszczególne granty:

Granty na testowanie innowacji społecznych w obszarach tematycznych
1 2 3 4
zdobywanie doświadczenia zawodowego w trakcie edukacji kształcenie postaw przedsiębiorczych oraz wspieranie w zakładaniu działalności gospodarczej wspieranie i zachęcanie kobiet, zwłaszcza z mniejszych miejscowości, do kształcenia zawodowego wdrożenie rozwiązań umożliwiających współpracę sektora edukacji i nauki z przedsiębiorcami
Alokacja środków finansowych przeznaczona na granty: 3 900 000 zł
Planowana liczba rozwijanych wstępnych pomysłów na innowacje społeczne: 30 Planowana liczba rozwijanych wstępnych pomysłów na innowacje społeczne: 30 Planowana liczba rozwijanych wstępnych pomysłów na innowacje społeczne: 30 Planowana liczba rozwijanych wstępnych pomysłów na innowacje społeczne: 30
Planowana liczba powierzonych grantów: 15 Planowana liczba powierzonych grantów: 15 Planowana liczba powierzonych grantów: 15 Planowana liczba powierzonych grantów: 15
Wysokość grantu przeznaczonego na testowanie innowacji społecznych: od 5 000 zł do 80 000 zł

Projekt „Akcja Inkubacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.