Pierwszy etap Akcji Inkubacji – podsumowanie

17 stycznia 2017

16 stycznia 2017 roku zakończyliśmy realizację pierwszego etapu projektu grantowego „Akcja Inkubacja”.

W ramach wsparcia merytorycznego zorganizowaliśmy:

Nasi Innowatorzy bardzo chętnie korzystali z konsultacji z ekspertami. Na pytania zainteresowanych odpowiadali:

Na poniższej mapie kolorem zielonym zaznaczono regiony, w których zorganizowaliśmy co najmniej jedno z wydarzenie

Projekt „Akcja Inkubacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.