Ostateczne wyniki oceny merytorycznej naboru kompletnych pomysłów na Innowacje Społeczne

14 lipca 2017

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do zapisów w Podręczniku Procedur realizacji projektu grantowego „Akcja Inkubacja”, punkt [9.3.17] poniżej prezentujemy ostateczne wyniki naboru na kompletne pomysły na Innowacje Społeczne.

Realizatorzy Projektu "Akcja Inkubacja"

Do pobrania:

1. Ostateczna lista kompletnych pomysłów na IS pozytywnie ocenionych merytorycznie

2. Ostateczna lista kompletnych pomysłów na IS odrzuconych w toku oceny merytorycznej

Projekt „Akcja Inkubacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.