Odwołane warsztaty w Sopocie

12 stycznia 2017

Szanowni Państwo,

z przykrością informujemy, iż z powodu nieprzewidzianych okoliczności losowych, niezależnych od realizatorów projektu grantowego Akcja Inkubacja, jesteśmy zmuszeni odwołać WARSZTATY KREACJI zaplanowane na 12 i 13 stycznia 2017 roku, w godzinach od 10:00 do 18:00 w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Sopocie.

O ewentualnym, nowym terminie warsztatów niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Za zmiany organizacyjne najmocniej przepraszamy.

Organizatorem wydarzenia, realizowanego w ramach projektu Akcja Inkubacja, jest ECORYS Polska oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Projekt realizowany jest w ramach IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje Społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt „Akcja Inkubacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.