Zobacz najczęściej pojawiające się pytania związane w wypełnianiem formularza wstępnego pomysłu

12 stycznia 2017

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż zauważyliśmy, iż w dokumencie ‘wzór formularza’ dostępnym w PDF nie została zmieniona liczba znaków dla części pól, w konsekwencji czego jest rozbieżność pomiędzy przedmiotowym dokumentem a formularzem dostępnym on-line. I tak:

II.1. Zgodność innowacji społecznej z kryterium spójności - jest: (max. 1000 znaków ze spacjami). Powinno być, zgodnie z formularzem, który należy wypełnić on-line, max. 1250 znaków ze spacjami.

II.2. Zgodność innowacji społecznej z kryterium innowacyjności – jest: (max. 1300 znaków ze spacjami). Powinno być, zgodnie z formularzem, który należy wypełnić on-line, max. 1500 znaków ze spacjami.

III.4. Streszczenie pomysłu na innowacje społecznej – jest: (max. 1000 znaków ze spacjami).Powinno być, zgodnie z formularzem, który należy wypełnić on-line, max. 1500 znaków ze spacjami.

Ponadto, w związku z pojawiąjącymi się pytaniami dotyczącymi wypełnianego przez Państwa formularza wstępnego pomysłu na innowację społeczną opracowaliśmy odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania – umieściliśmy je w sekcji FAQ (Frequently Asked Questions).

Projekt „Akcja Inkubacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.