Klucze do świata kreatywnego myślenia

2 lutego 2017

W grudniu 2016 roku i styczniu 2017 roku, w ramach realizowanego przez ECORYS Polska oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu SWPS projektu "Akcja Inkubacja", zorganizowano serię warsztatów kreacji, które poprowadzili wspólnie: dr Karolina Charewicz-Jakubowska, dr Joanna Jeśman oraz dr Karol Jachymek, współtwórcy i wykładowcy School of Ideas Uniwersytetu SWPS, nowego kierunku poświęconego projektowaniu innowacji społecznych i społeczno-biznesowych. W trakcie intensywnych, ośmiogodzinnych spotkań uczestnicy zastanawiali się, czym są innowacje społeczne, w jaki sposób należy je projektować oraz na co w trakcie takiego procesu powinno się zwrócić szczególną uwagę. Część każdego warsztatu przeznaczono również na wprowadzenie do metody design thinking, rozumianej jako narzędzie przydatne w procesie projektowania innowacji społecznych.

Kiedy myślimy o metodzie design thinking, do głowy przychodzą nam instytucje jak IDEO czy d.school, które w znacznym stopniu przyczyniły się do popularyzacji tej metodologii projektowania na całym świecie – podstawowych informacji na temat design thinking warto zatem szukać właśnie na stronach internetowych tych organizacji (IDEO i d.school) lub oglądając filmy dokumentujące ich działania, np. w serwisie YouTube (korzystając chociażby z kanału prowadzonego przez IDEO). Ciekawym źródłem wiedzy może być także książka pod tytułem "Change by Design. How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation" autorstwa Tima Browna, dyrektora generalnego IDEO. Inspiracji szukać można dodatkowo w publikacjach takich jak "Design Thinking. Understanding How Designers Think and Work" Nigela Crossa, "Design Thinking. Integrating Innovation, Customer Experience, and Brand Value" Thomasa Lockwooda czy w klasycznym już artykule "Wicked Problems in Design Thinking" Richarda Buchanana. Na polskim rynku wydawniczym dostępna jest z kolei książka "Design Thinking dla przedsiębiorstw i małych film. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy" napisana przez Beverly Rudkin Ingle, która, pomimo pewnych niedoskonałości, stanowić może ciekawy wstęp do dalszych poszukiwań. O podstawowych założeniach metody design thinking w języku polskim pisała zresztą również dr Joanna Jeśman ze School of Ideas, współprowadząca warsztaty kreacji, w krótkim tekście pod tytułem "W czym pomaga design thinking?". Najważniejsze informacje na ten temat, w tym kalendarz odbywających się w Polsce szkoleń i warsztatów, można znaleźć na stronie internetowej DesignThinking.pl.

W świat kreatywnego, innowacyjnego myślenia wprowadzi nas poradnikowa i popularyzatorska książka pod tytułem "Twórcza odwaga. Wyzwól własny twórczy potencjał" autorstwa Toma i Davida Kelley, po lekturze której warto sięgnąć jednak po bardziej profesjonalne publikacje.

Tematyce samych innowacji społecznych poświęcony został na przykład drugi numer "Głosu Stoczni" z 2014 roku oraz trzeci numer "Foresight CSR" z roku ubiegłego, a na polskim rynku wydawniczym ukazały się książki takie jak "Zarządzenie innowacjami społecznymi. Trendy, perspektywy, wyzwania" Aldony Wiktorskiej-Święckiej, Doroty Moroń i Moniki Klimowicz, "Inwestowanie w innowacje społeczne w organizacjach gospodarczych" Elżbiety Jędrych czy "Innowacje społeczne w teorii i praktyce" pod redakcją Joanny Wyrwy. Przydatne informacje z tego obszaru wiedzy znajdziemy również na stronie internetowej Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych. Warto ponadto regularnie zaglądać na strony internetowe Portalu Innowacji oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, gdzie systematycznie zamieszczane są ogłoszenia dotyczące nowych możliwości na zdobycie grantu czy dofinansowania.

Projekt „Akcja Inkubacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.