Instytucje przyjazne Innowacjom Społecznym

25 stycznia 2017

Podczas realizacji I etapu projektu grantowego „Akcja Inkubacja”, trwającego od 17 października 2016 roku do 16 stycznia 2017 roku, mieliśmy przyjemność poprowadzenia 15 spotkań informacyjnych „Twórcza przekora – jak ją wykorzystać dla wspólnego dobra?”, które odbyły się na terenie 13 województw.

Podczas wydarzeń informowaliśmy, czym tak naprawdę są innowacje społeczne, w jaki sposób powstają oraz jak należy je rozwijać. Wyjaśniając cel projektu „Akcja Inkubacja”, koncentrowaliśmy się na szczegółowym omówieniu zasad, tego, kim jest Innowator Społeczny, użytkownik wsparcia czy odbiorca innowacji społecznej – przedstawiliśmy przy tym obszary, na które można uzyskać dofinansowanie w ramach projektu oraz wszystkie etapy projektu grantowego.

Dzięki zaangażowaniu lokalnych instytucji, których działania w wielu przypadkach związane są z szeroko rozumianą innowacyjnością, w tym także z innowacjami społecznymi, możliwe było dotarcie do osób zainteresowanych tym obszarem – do naszych Innowatorów.

Przedstawiamy instytucje wspierające kreowanie i rozwój innowacji społecznych w Polsce, wyróżnione rejestrowanym certyfikatem „Instytucji przyjaznej Innowacjom Społecznym”:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 • Fundacja Generator Inspiracji
 • Urząd Miasta Lublin
 • Fundacja Sempre a Frente
 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
 • Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich
 • Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskimi
 • Stowarzyszenie na rzecz Postępu Demokracji ERWIN
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Cieszynie Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych
 • Ratusz Staromiejski w Elblągu
 • Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
 • Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
 • Centrum Dialogu Obywatelskiego
 • Toruński Park Technologiczny
 • Starostwo Powiatowe w Raciborzu
 • Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa

Projekt „Akcja Inkubacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.