Informacja dotycząca ocen wstępnych pomysłów na innowacje społeczne

26 stycznia 2017

Szanowni Państwo.

Jak już informowaliśmy, dnia 16 stycznia zakończyliśmy nabór wstępnych pomysłów na innowacje społeczne. Teraz, zgodnie z Podręcznikiem procedur realizacji Projektu grantowego Akcja Inkubacja, trwa ocena formalna złożonych formularzy, następnie wszystkie formularze spełniające wymogi formalne zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Planowany termin przekazania wyników oceny formalnej to 7 luty a merytorycznej 27 luty b.r.

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej zostaną opublikowane na portalu projektu oraz przekazane Państwu na adresy poczty elektronicznej podane w formularzach wstępnych pomysłów.

Projekt „Akcja Inkubacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.