Harmonogram najbliższych spotkań informacyjnych "Twórcza Przekora":
Elbląg, Warszawa, Kraków

9 listopada 2016

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych „Twórcza przekora – jak ją wykorzystać dla wspólnego dobra?” o innowacjach społecznych na przetestowanie, których można otrzymać do 80 000,00 zł.

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • czym są innowacje społeczne,
  • cel projektu Akcja Inkubacja czyli innowacje społeczne dotyczące przejścia młodych ludzi z edukacji formalnej do aktywności zawodowej,
  • obszary tematyczne innowacji społecznych czyli na co można otrzymać grant,
  • jak złożyć swój pomysł na innowację społeczną – omówienie formularza na pomysł na innowację społeczną,
  • pozostałe formy wsparcia, oprócz finansowego, jakie będą w ramach projektu dostępne,
  • Twórcza Przekora – jak kreatywnie wykorzystać przeciwstawne cechy Polaków w rozwijaniu Innowacji Społecznej.

Najbliższe spotkania odbędą się w następujących miastach:

  • Elbląg, czwartek 24.11.2016, godz. 13:00-15:00, w Ratuszu Staromiejskim, przy ul. Stary Rynek 25, w sali konferencyjnej p.300,
  • Warszawa, sobota 26.11.2016, godz. 12:00-14:00, w ECORYS Polska, Biuro Projektu „Akcja Inkubacja”, przy ul. Solec 38, lok.105 (I piętro),
  • Kraków, poniedziałek 28.11.2016, godz. 14:00-16:00, w Krakowskim Parku Technologicznym, przy ul. Podole 60, w sali Enterprise.

Przyjdź i dowiedz się więcej na temat innowacji społecznych, złóż wniosek i zdobądź dofinansowanie !

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc w spotkaniu jest ograniczona.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu drogą e-mailową na adres: biuro@akcjainkubacja.pl

Projekt „Akcja Inkubacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.