Zasady współpracy na etapie testowania innowacji społecznych

27.09.2017

Monitoring postępów w realizacji zaplanowanych działań, osiąganych rezultatów oraz stopnia wykorzystania środków weryfikowany będzie raportem cząstkowym i końcowym, który Innowatorzy społeczni opracowują na zasadach wynikających z zawartych umów o powierzenie grantu.

Oprócz bieżącej współpracy z Opiekunem projektu, Innowatorom społecznym oferujemy:

Terminy raportowania, opis obowiązków oraz wzory niezbędnych formularzy, dokumentów i oświadczeń wysłane zostały Innowatorom społecznym w komunikacji mailowej. O nadchodzących wydarzeniach będziemy informować na bieżąco.

Projekt „Akcja Inkubacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.