Podsumowanie testowania innowacji społecznej "Lokalne Ośrodki Wspierania Przedsiębiorczości"

06.02.2018

W ciągu zaledwie 6 miesięcy udało nam się przygotować wstępną wersję rozwiązania modelowego, wdrożyć ją testowo w Siemianowicach Śląskich, ocenić jej przydatność i skuteczność oraz przygotować ostateczną wersję Modelu Lokalnego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości.

Osiągnęliśmy wszystkie zaplanowane efekty i rezultaty testowania. Było to możliwe tylko dzięki dużemu wsparciu, z jakim innowacja spotkała się w Siemianowicach Śląskich oraz zainteresowaniu, jakie okazali jej przedstawiciele instytucji rynku pracy z innych powiatów województwa śląskiego (a także z innych województw).

Zachęcamy do lektury całego tekstu opublikowanego na stronie Ośrodka „Smaki Biznesu”, powstałego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich. 

Projekt „Akcja Inkubacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.